Dòng Nội dung
1
Điển cố - Định nghĩa, đối chiếu văn hóa và một số gợi ý giảng dạy = Allusions: definition, cultural contrastive analysis and recommendations to their teaching / Nguyễn Văn Chiến. // Tạp chí Khoa học Ngoại ngữ 2015, Số 42.
2015
tr. 3-17

“Trong những năm gần đây ở các trường đại học, công tác kiểm tra – đánh giá nói chung và đánh giá kết quả học tập nói riêng đã nhận được sự quan tâm nhiều hơn và đã được thực hiện tốt hơn nhiều so với trước đây. Tuy nhiên, theo nhận định của nhiều chuyên gia việc đánh giá kết quả học tập ở nhiều trường đại học vẫn còn nhiều bất cập, chưa đáp ứng được yêu cầu và nhiệm vụ của công tác này. Bài viết này tập trung phân tích từ góc nhìn chuyên môn một số bất cập trong việc thực hiện đánh giá kết quả học tập của sinh viên tiếng Anh ở một số trường đại học và đưa ra một số gợi ý nhằm khắc phục những bất cập đó.

2
3
4
Kỷ yếu hội nghị khoa học giáo viên khoa tiếng Nga / Trường Đại học Hà Nội.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2016.
73 tr. ; 30 cm.
Trường Đại học Hà Nội.


5