Dòng Nội dung
1
2
3
21세기최고의전문직, 통역번역사에도전하라! / 최정화 ; [Chŏng-hwa Chʻoe].
넥서스, Sŏul-si : Neksŏsŭ, 2006.
248 p. : ill. ; 23 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
5
A case study of untranslatability between English and Vietnamese on Hanu English-Majored students / Nguyễn Bảo Ngọc ; Nguyễn Quý Tâm hướng dẫn.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2019.
37tr. + 3tr. phụ lục. ; 30cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)