Dòng Nội dung
1
(1등을 뛰어넘은) 2등전략 = Second strategy / 지은이: 김병욱.
서울 : 좋은책만들기, 2007.
304 p. : 도표 ; 23 cm.2
(5억 아시아 황금시장의 중심) 베트남 이코노믹스 / 김영웅, 남기만 지음.
서울 : 한국경제신문 한경BP, 2008.
302p. : 삽화, 도표, 지도 ; 23cm.3
4
(전문 컨설턴트가 알려 주는) 쇼핑몰 창업&운영 무작정 따라하기 / 조은주 지음.
서울 : 길벗, 2009.
622 p. :천연색삽화, 초상 ; 25 cm + 전자 광디스크 (CD-ROM) 1매 + 쿠폰 3매5
22 nguyên tắc cơ bản của marketing thương hiệu : Lần đầu tiên giới thiệu mô hình marketing 7P / Võ Văn Quang.
Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2017.
254 tr. ; 21 cm.

Phân tích 22 nguyên tắc cơ bản của marketing định hướng xây dựng thương hiệu giúp chúng ta biết được cách để nâng cao vai trò và sứ mệnh của marketing, biến marketing từ một công cụ quản trị trở thành hệ thống tư tưởng và thay đổi tư duy, qua đó nắm bắt những hình thức kinh tế mới như kinh tế sáng tạo, kinh tế giá trị mềm và kinh tế thương hiệu.