Dòng Nội dung
1
21세기 한반도 백년대계 : 부강국가를 넘어서 지식국가로 / 하영선 편.
서울 : 풀빛, 2004.
228p. : 삽도 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
A comparison of software effort evaluation techniques / Đinh Thu Hiền ; Trịnh Bảo Ngọc supervisor.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2010.
VIII.75p. ; 30 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
3
4
Absolute Java / Walter Savitch; Kenrick Mock.
Boston : Pearson, 2016.
1295 Seiten : Illustrationen ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
5
Airline reservation system using concurrency control : computer science / Tạ Thị Hồng.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2009.
60 p. ; 30 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)