Dòng Nội dung
1
2
American ways : a guide for foreigners in the United States / Gary Althen, Amanda R Doran, Susan J Szmania.
Yarmouth : Intercultural Press , 2003.
xxxii, 295 p.; 30 cm.


Đầu mục:1
3
Anh - Việt từ điển văn hóa - văn minh Hoa Kỳ = Dictionary of USA / Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Hào.
Hà Nội : Thế giới, 2008.
766 tr. ; 21 cm.

Từ điển giải thích những thuật ngữ, khái niệm, sự vật hiện tượng đặc trưng cho văn hóa Hoa Kỳ.
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4)
4
5
Du Học Mỹ : Tất cả những điều bạn cần biết để giành học bổng Mỹ / Bùi Vân Anh, Phạm Minh Đức .
Hà Nội : Đại học Kinh tế Quốc dân ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2018.
307tr. : hình ảnh ; bảng, ; 21cm.

Cung cấp thông tin và các chỉ dẫn chi tiết về lộ trình nộp đơn, chọn trường, chuẩn bị giấy tờ, tài chính, cách thức liên lạc với trường trong quá trình nộp đơn và những lời khuyên để có thể học tại các trường đại học Mỹ.
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)