Dòng Nội dung
1
Cá thu / Gong Ji Young; Nghiêm Thu Hương dịch.
Hà Nội : Hội nhà văn , 2015.
296 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:29)
2
My sister bongsoon / Ji-young Gong ; translated by Park Jung-eun.
Canada : Mosaic, 2005.
168 p. ; 17 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:6)
3
Thời gian ăn tôm hùm / Bang Hyun Suk.
Hà Nội : Hội Nhà Văn , 2005.
287tr. ; : 19cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:32)
4
Truyện ngắn hiện đại Hàn Quốc / Ha Keun Chan, Kim Seung Ok, Hwang Suk Young,...
Hà nội: Hội Nhà văn, 2007.
460 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:7 (Lượt lưu thông:42)
5
가끔… 자주… 오래오래… : 정길연 장편소설 / 정길연.
서울 : 중앙M&B, 2000.
259 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1