Dòng Nội dung
1
Chúc mừng tạp chí ngôn ngữ tròn 45 tuổi / Nguyễn Xuân Hòa. // Ngôn ngữ. 2014, Số 10 (305).
2014
tr. 9-10.

Bài viết là lời tham luận của PGS.TS Nguyễn Xuân Hòa tại lễ kỉ niệm 45 năm thành lập Tạp chí Ngôn ngữ. Bài viết đã nêu ra thế hệ các Tổng biên tập và phó tổng biên tập cùng những công lao to lớn của họ góp phần tạo lên diện mạo một tạp chí có uy lực, bài tham luận còn chứng tỏ sức mạnh hội tụ của tạp chí, những thành quả mà Tạp chí đã đạt được từ đó ông ngợi ca và chúc mừng tạp chí Ngôn ngữ cùng với Viện Ngôn ngữ học Việt Nam.

2
Tạp chí ngôn ngữ tiếp tục tích cực đẩy mạnh công cuộc giữ gìn và phát triển Tiếng Việt, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước / Phạm Văn Đức. // Ngôn ngữ. 2014, Số 10 (305).
2014
tr. 3-6.

Bài viết là lời phát biểu của PGS.TS Phạm Văn Đức về vấn đề tiếp tục tích cực đẩy mạnh công cuộc giữ gìn và phát triển Tiếng Việt nhân dịp kỉ niệm 45 năm thành lập Tạp chí Ngôn ngữ.Bài viết đã nêu ra những mặt tích cực, những bước phát triển mạnh mẽ những thành tựu to lớn và tạp chí Ngôn ngữ đã đạt được cũng như các nguyên nhân chính để đạt được những thành tựu to lớn ấy.Bên cạnh đó Ông cũng nêu ra những tồn tại và từ đó đề ra các biện pháp để khắc phục để từ đó tạp chí Ngôn ngữ cùng Viện ngôn ngữ học ngày càng phát triển và giành được nhiều thành tích to lớn hơn nữa hoafnt hành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Đảng và Nhà Nước giao phó, góp phần vào sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.