Dòng Nội dung
1
(Dr. 정혜신의) 셀프 피부 관리법 = Self skin care / 정혜신.
서울 : 경향미디어, 2006.
295 p. : 삽화 ; 25 cm.2
(네이버 파워블로거 1위 꿀물의) 피부가 예뻐지는 화장품 이야기 / 이영현.
파주 : 북이십일 21세기북스, 2009.
291 p. : 천연색삽화 ; 22 cm.3
10 điều tạo nên số phận / David Simon ; Cao Xuân Việt Khương, Hạnh Nguyên biên dịch.
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh , 2014.
202 tr. ; 21 cm.4
10 quy luật cuộc sống / Dan Sullivan, Catherine Nomura
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2014.
121 tr. ; 21 cm.5