Dòng Nội dung
1
만화로 떠나는 21세기 미래여행 / 이원복.
경기 : 김영사, 2008Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
(2009) 마음의 소리 . 글ã그림: 조석. 1-2 /
서울 : 코리아하우스, 2008-2009.
2책 : 전부천연색삽화 ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
(고원정 만화 코멘터리)패자부활 / 고원정 원작 ; 조남준 그림.
서울 : 국민서관 , 1997.
207 p. : 삽도 ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
(구석구석 숨어 있는) 전통문화를 찾아라! / 한혜선, 한미경.
서울 : 거인, 2009.
48 p. : 천연색삽화 ; 28 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
(굴렁쇠랑 새총이랑) 신명나는 옛날 놀이 / 정지윤.
서울 : 해와나무, 2007.
79 p: 천연색삽화; 26 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)