Dòng Nội dung
1
2
3
4
5
"Hảy súng khon" bản trường ca khát vọng vô tận / Lê Thúy Quỳnh.
Hà Nội : Hội Nhà văn, 2017
447tr. ; 21cm.

Vài nét sơ lược về người Thái trắng Tây Bắc. Giới thiệu "Lời tiễn hồn" trong tang lễ của dân tộc Thái. Tìm hiểu cấu trúc văn bản, các yếu tố nghệ thuật và triết lý nhân sinh của bản trường ca về khát vọng cuộc sống này