Dòng Nội dung
1
"Promozione del turismo Vietnamita attraverso la gastronomia "= Quảng bá du lịch Việt Nam qua ẩm thực / Hoàng Hồng Thúy.
, 2017
115 tr.;


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
(TV보다 재밌는 1박 2일) 가족 여행이 떴다! = Family tour / 이시목 지음.
파주 : 파프리카, 2008.
267 p. : 천연색삽화 ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
(기분좋은) 1박 2일 : 남해안 / 최정규, 박정현 지음.
서울 : 웅진씽크빅, 2008.
167 p. : 천연색삽화, 천연색지도, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
(기분좋은) 1박 2일 : 동해안 / 최정규, 정민용 지음.
서울 : 웅진씽크빅, 2008.
167 p.: 천연색삽화, 천연색지도 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
(대한민국 여행 고수들만 아는) 호젓한 여행지 / 한국여행작가협회 지음.
서울 : 위즈덤하우스, 2007.
284 p. : 천연색삽화 ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)