Dòng Nội dung
1
Hà Nội trong mắt tôi = Sceneries in Hanoi life / Maejima Takashi.
Hà Nội : Nxb. Thế giới, 2005.
138 p. ;


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
2
3
(TV보다 재밌는 1박 2일) 가족 여행이 떴다! = Family tour / 이시목 지음.
파주 : 파프리카, 2008.
267 p. : 천연색삽화 ; 24 cm.


Đầu mục:2
4
(기분좋은) 1박 2일 : 남해안 / 최정규, 박정현 지음.
서울 : 웅진씽크빅, 2008.
167 p. : 천연색삽화, 천연색지도, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4)
5
(기분좋은) 1박 2일 : 동해안 / 최정규, 정민용 지음.
서울 : 웅진씽크빅, 2008.
167 p.: 천연색삽화, 천연색지도 ; 23 cm.


Đầu mục:1