Dòng Nội dung
1
10 quy luật cuộc sống / Dan Sullivan, Catherine Nomura
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2014.
121 tr. ; 21 cm.2
7 Aha ! Khơi sáng tinh thần và giải tỏa stress / Mike Geogre
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ , 2013.
141 tr. ; 21 cm.3
Bài học vô giá từ những điều bình dị / G. Francis Xavier
TP. Hồ Chí Minh : Nxb. Tổng hợp TP. Hồ Chí Minh , 2013.
215 tr. ; 21 cm.4
5
Không nỗ lực đừng tham vọng / Lý Thượng Long ; Ngọc Anh dịch.
Hà Nội : Thanh Niên, 2020
354 tr. : ảnh ; 21 cm.

Thông qua những câu chuyện thực tế về tình bạn, tình yêu, công việc... Từ đó, giúp bạn định hướng rõ về tương lai của bản thân và đem đến sự cổ vũ mạnh mẽ, lớn lao tạo nên động lực, quyết tâm, sống trọn vẹn từng ngày với giấc mơ của mình.