Dòng Nội dung
1
2
Kiến trúc nhà ba gian Việt Nam với sự ảnh hưởng của phong thủy Trung Hoa / Lê Mai Hương ; Ngô Thanh Hương hướng dẫn. // Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên Khoa tiếng Trung Quốc 5/2020
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2020
tr. 224-234

Bài viết tập trung nghiên cứu về kiến trúc nhà ba gian Việt Nam cùng với sự ảnh hưởng của phong thủy. Từ đó, cung cấp cho người đọc một góc nhìn tổng quát, đúng đắn hơn về khoa học phong thủy, về kiến trúc Việt Nam, góp phần tăng thêm niềm tự hào dân tộc.

3
4
Phong thủy cát tường / Vũ Đức Huynh.
Hà Nội : Nxb. Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2016.
220 tr. ; 21 cm.5
Phong thủy dành cho doanh nghiệp / Hải Ân.
Hà Nội : Thanh Niên, 1999.
105 tr. ; 19 cm.

Hướng dẫn cho con người nói chung cũng như các doanh nghiệp nói riêng cách xây dựng, thiết kế, lắp đặt những công trình, nhà ở, văn phòng như: thiết kế đô thị và toà nhà thương mại, đồ án toà nhà, tên bảng hiệu vận dụng theo phương pháp phong thuỷ (gió - nước) của người xưa khi sử dụng sức mạnh thiên nhiên.