Dòng Nội dung
1
2
Cách đặt câu tiếng Đức / Nguyễn Quang, Hồng Hà.
Hà Nội : Hà Nội, 2002.
225 p. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:71) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Cách đặt câu tiếng Đức / Nguyễn Quang, Hồng Hà.
Hà Nội : Hà Nội, 2000.
220 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:203) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Cách dùng giới từ tiếng Đức / Nguyễn Quang.
Hà Nội : Văn hóa thông tin, 2001.
259 p. ; 21 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:414) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Erwerbsprinzipien der deutschen Nominalphrase : Erwerbsreihenfolge und Schemata, die Interaktion sprachlicher Aufgabenbereiche / Karin Schlipphak
Stuttgart : Ibidem-Verl., 2008.
161 S. : graph. Darst. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)