Dòng Nội dung
1
"Entre Denges et Denezy-- " : la musique du XXe siècle en Suisse, manuscrits et documents / Ulrich Mosch, Matthias Kassel.
Bâle : Fondation Paul Sacher, 2001
480 p. : ill. en noir et en coul. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
14 écrivains suisses
[Paris] : Centre national du livre, 2001
189p. ; 21cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
36 kiến trúc Hà Nội / Quốc Văn tuyển chọn, b.s.
Hà Nội : Thanh niên, 2010
138tr. ; 21cm.

Giới thiệu về lịch sử, đặc điểm của các công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội...
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A influência da mitologia hindú na literatura portuguesa dos séculos XVI e XVII / Selma de Vieira Velho.
Macau : Instituto Cultural de Macau, 1988.
2 v. (929 p.) ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Alinoë / Rosinski-Van Hamme
Bruxelles : Le Lombard, 1998
48 p. : iil. ; 29 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)