Dòng Nội dung
1
Cảng Thị nước mặn và văn hóa cổ truyền / Nguyễn Xuân Nhân.
Hà Nội : Khoa học xã hội, 2010.
231tr. : ảnh ; 21 cm.

Nghiên cứu về lịch sử, những dấu tích, kí ức còn lại và văn hóa cổ truyền ở vùng cảng thị Nước Mặn tỉnh Bình Định. Một số kết quả sưu tầm nghiên cứu, những tồn nghi và đề xuất nhằm bảo tồn, phát triển cảng thị Nước Mặn trong thời gian tới.
Đầu mục:1
2
Miếng ngon vùng đất võ / Nguyễn Phúc Liêm, Hà Giao.
Hà nội : Văn hoá Thông tin, 2012.
351 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
3
Nếp sống cổ truyền người Chăm / Nguyễn Xuân Nhân, Đoàn Văn Téo.
Hà Nội : Lao Động, 2011.
264 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:1
4
5
Tập tục ăn và uống của người Ba Na Kriêm - Bình Định / Yang Danh.
Văn hoá dân tộc, 2016
402 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:0