Dòng Nội dung
1
Khảo cứu văn hóa dân gian làng cổ Đông Phù / Nguyễn Quang Lê.
Hà Nội : Văn hóa dân tộc, 2010.
327 tr. : minh hoạ ; 21 cm.

Khái quát về lịch sử hình thành, các di tích kiến trúc cổ, tín ngưỡng, phong tục cổ truyền, lễ hội dân gian truyền thống, văn học dân gian của làng cổ Đông Phù, xã Đông Mỹ, Thanh Trì, Hà Nội.
Đầu mục:1
2
3