Dòng Nội dung
1
(김기협의) 페리스코프 = Periscope : 10년을 넘어 / 지은이: 김기.
파주 : 서해문집, 2010.
328 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
(만화) 김대중. 백무현 글ã그림. 1-5 /
서울 : 시대의창, 2009.
5책 : 천연색삽화, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
(쉽게 읽는) 백범일지 / 김구 ; 도진순 엮어.
파주 : 돌베개, 2005.
325 p., : 도판 [14] p. : 삽화, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
¿Por qué fue derrotada la lucha armada en Venezuela : 1960-1970 / Octavio Beaumont Rodríguez.
Caracas, Venezuela : Universidad Bolivariana de Venezuela, 2007.
vii,198 p. : ill. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
2007 대한민국, 유시민을 말하다 / 박찬석 외 지음.
부산 : 미디어줌, 2007.
268 p. ; 22 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)