Dòng Nội dung
1
Beauty and the beast / Jan Brett.
New York : Clarion books, 1989
[42] p. : col.ill. ; 26 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Disney s the hunchback of Notre Dame / adapted by Justine Korman ; illustrated by Don Williams.
Racine, Wis. : Western Pub. Co., c1996.
1 v. (unpaged) : col. ill. ; 28 cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Jack và cây đậu thần / Liesl Shurtliff ; Ngô Cẩm Ly dịch.
Hà Nội : Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2016.
511 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Truyện T rixtăng và Ydơ : truyện cổ dân gian Pháp / Vũ ngọc Phan dịch và giới thiệu.
Hà Nội ; : Văn học , 1981.
163tr ; 19cm


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)