Dòng Nội dung
1
A PSD policy note on firm dynamism: Beyond registration : how are Vietnam new dometic private firm faring? / Amanda S. Carlier, Trần Thanh Sơn
Hà Nội : The World Bank in Vietnam, 2004
25 p. ; 23 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Các quốc gia & vùng lãnh thổ có quan hệ kinh tế với Việt Nam / Bộ kế hoạch và đầu tư.
Hà Nội : Thông tấn, 2006.
682 tr. ; 26 cm.
Bộ Kế hoạch và đầu tư. Trung tâm thông tin và dự báo kinh tế - hội Quốc gia.

Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
Chiến lược hợp tác quốc gia với nước Cộng hoà Xã hội chủ nghiã Việt Nam cho giai đoạn 2007 - 2011 / Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.
Hà Nội : Ngân hàng Thế giới, 2007.
165 tr: ; 28cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
Chính sách đất đai cho tăng trưởng và xoá đói giảm nghèo : sách tham khảo / Vũ Cương... dịch.
Hà Nội : Văn hoá - Thông tin, 2004.
297tr. ; 28cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
Điểm lại báo cáo cập nhật về tình hình phát triển và cải cách kinh tế của Việt Nam : Ngân hàng thế giới tại Việt Nam.
Hà Nội : Ngân hàng Thế giới, 2004.
47tr. ; 32cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:14) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)