Dòng Nội dung
1
Tọa đàm sinh viên về kinh nghiệm học EDO / Trường Đại học Hà Nội. Khoa Đào tạo Tại chức.
Hà Nội : Khoa Đào tạo Tại chức , 2007.
149tr. ; 30 cm
Trường Đại học Hà Nội .

Đầu mục:2
2
3
A study skills handbook for students studying in English / Mike Smith, Glenda Smith.
Melbourne : Oxford University Press, c1988.
vii, 229 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:0
4
Academic listening encounters : listening, note taking, and discussion : content focus human behavior / Miriam Espeseth.
Cambridge (UK)[etc.] : Cambridge University Press, 1999.
146 p. ; 25 cm.


Đầu mục:2
5