Dòng Nội dung
1
Tọa đàm sinh viên về kinh nghiệm học EDO / Trường Đại học Hà Nội. Khoa Đào tạo Tại chức.
Hà Nội : Khoa Đào tạo Tại chức , 2007.
149tr. ; 30 cm
Trường Đại học Hà Nội .

Đầu mục:2
2
A study skills handbook for students studying in English / Mike Smith, Glenda Smith.
Melbourne : Oxford University Press, c1988.
vii, 229 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:0
3
4
Bí quyết vượt qua kỳ thi một cách hoàn hảo / Hương Trang chủ biên.
Hà Nội : Thanh Niên, 2013
206 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:5 (Lượt lưu thông:34)
5
Bí quyết vượt qua kỳ thi một cách hoàn hảo / Hương Trang chủ biên.
Hà Nội : Thanh Niên, 2014
206 tr. ; 20 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:7)