Dòng Nội dung
1
(고단한 삶을 자유롭게 하는) 쿠션 = Cushion / 조신영 지음.
서울 : 비전과리더십, 2008.
269 p. : 천연색삽화 ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
0-3岁婴幼儿心理与优教 / 韩棣华.
上海: 上海科学普及出版社, 1999.
312 tr. ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
10 sai lầm lớn nhất của người lãnh đạo / Hanz Finzel; Minh Hiền dịch.
Hà Nội: Nxb. Hồng Đức, 2016.
236 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
100 bí quyết để có được mọi điều bạn muốn = How to get what you want without having to ask / Richard Templar ; Hoàng Ngọc Bích dịch
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012.
219 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:25) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
25 thuật đắc nhân tâm = 25 ways to win with people: how to make others like a million bucks / JohnC Maxwell ; Nguyễn Thị Thoa dịch.
Hà Nội : Lao động xã hội, 2012.
236 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:69) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)