Dòng Nội dung
1
(쉽게 배우는) 한국어 작문 = Easy learning Korean : 중급 1-2/ 지은이: 이양혜, 이필우, 김유선 ; 삽화: 강은실.
서울 : 랭기지플러스, 2009.
186 p. : 천연색삽화 ; 26 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:57) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
3
Bàn về tình hình giảng dạy văn học Nhật bản tại Việt Nam / Hoàng Liên. // Tạp chí khoa học ngoại ngữ số 53 (Tháng 12/2017)

tr. 103-144

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển toàn diện. Hai nước đã trở thành đối tác chiến lược của nhau. Những năm gần đây, mối quan hệ này có tác động lớn đến nhu cầu về nguồn nhân lực tiếng Nhật. Vì vậy, việc giảng dạy và nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Nhật ngày càng được chú trọng, trong đó có việc giảng dạy văn học Nhật Bản. Trong bài viết này, tác giả khái quát về tình hình giảng dạy văn học Nhật Bản tại Việt Nam, về chương trình đạo tạo, sách giáo khoa, giáo trình, nội dung giảng dạy ở bậc phổ thông trung học và ở bậc đại học từ đó nêu lên một số đề xuất, giải pháp. Bài viết cũng mong muốn giới thiệu tới độc giả cái nhìn và cách tiếp cận sâu hơn với nội dung giảng dạy môn văn học Nhật Bản trong chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Hà Nội và một số kết quả đánh giá của sinh viên về môn học này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
唐诗宋词十五讲 : 大学素质教育通识课系列教材 第一批 / 葛晓音著.
北京 : 北京大学出版社, 2003.
371 页. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
한국어 중급 쓰기 : 한달완성 = Mastering intermediate Korean writing within a month / 편저자: 연세대학교 한국어학당 교재편찬위원회.
서울 : 연세대학교 출판부, 2006.
187 p. : 천연색삽화, 도표 ; 30 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)