Dòng Nội dung
1
2
3
4
Hỏi - đáp pháp luật về đất đai, nhà ở / Lê Thiệu Dũng tổng hợp
Hà Nội : Nxb. Hồng Đức, 2020
279 tr. ; 21 cm.

Tập hợp các câu hỏi - đáp về các vấn đề pháp luật liên quan đến công tác quản lý đất đai và nhà ở; các giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở; nghĩa vụ tài chính khi sử dụng đất đai và nhà ở

5
Hỏi đáp 1000 năm Thăng Long Hà Nội. Tô Hoài, Nguyễn Vinh Phúc. Tập 2 /
Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2000.
131 tr. ; 20 cm.

Dưới hình thức hỏi đáp, giới thiệu toàn diện về Hà Nội từ sự kiện Pháp hạ thành Hà Nội 1873, tình hình báo chí Hà Nội đầu thế kỉ XX, lược sử xe điện Hà Nội, hội thi gia đình văn minh hạnh phúc hiện nay ở Hà Nội.