Dòng Nội dung
1
25 English tests for C level : 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
288 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:157)
2
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh : Trình độ A,B / Xuân Bá.
Hà Nội : Thế Giới, 2000.
173 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:182)
3
Bài tập trắc nghiệm tiếng Anh : Trình độ C / Xuân Bá.
Hà Nội : Thế Giới, 2000.
125 p. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:86)
4
Cambridge practice tests for first certificate 1 , Paul Carne, Louise Hashemi, Barbara Thomas. Student s book /
Cambridge : Cambridge University Press, 1997.
vii, 110, [12] p. of plates : ill., forms, ports. ; 25 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:94)
5
Cambridge proficiency examination practice 1 : Student s book / Leo Jones.
Cambridge : Cambridge University Press, 1984.
138 p. : ill. ; 25 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2)