Dòng Nội dung
1
English grammar / COBUILD (Collins Burmingham International Language Database.
London : Collins, 1990.
xxiii, 485 pages ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
2
3
30 phút tự học ngữ pháp tiếng anh mỗi ngày / Nguyễn Quốc Hùng.
Hà Nội : Nxb.Hồng Đức , 2015.
306 tr. ; 15x21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:21)
4
A basic English grammar with exercises : self-study edition / John Eastwood; Ronald Mackin.
Oxford : Oxford University Press, 2000.
240 pages : illustrations ; 28 cm


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:1)
5
A communicative grammar interactions access / Patricia K Werner; John P Nelson; Marilynn Spaventa
New York : McGraw-Hill, 1997.
xiv, 313 p. : ill. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:1)