Dòng Nội dung
1
Ngày mai / Guillaume Musso; Phúc Chi Nhi dịch.
H.: Hội nhà văn;, 2016
446 tr.; 21 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:22)
2
"En attendant Godot", Beckett : analyse critique / Bernard Lalande.
Paris : Hatier, 1975.
63 p. ; 18 cm.


Đầu mục:1
3
"Madame Bovary", Flaubert / Joël Dubosclard.
Paris : Hatier, 1995.Đầu mục:1
4
(상대적이며 절대적인) 지식의 백과사전 / 베르나르 베르베르 지음 ; 이세욱 옮김.
파주 : 열린책들, 2009.
230 p. : 천연색삽화 ; 22 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
5
1001 chuyện kỳ lạ : tức 1001 hồn ma / Alexandre, Trịnh Xuân Hoàng dịch.
Hà Nội ; : Lao động , 1989.
164tr. ; 19cm.


Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:14)