Dòng Nội dung
1
唐诗宋词十五讲 : 大学素质教育通识课系列教材 第一批 / 葛晓音著.
北京 : 北京大学出版社, 2003.
371 页. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:16) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
(금난새와 떠나는) 클래식 여행. 금난새 지음. 2 /
서울 : 생각의나무, 2007.
230 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
(기분좋은) 1박 2일 : 산ã계곡 / 글과 사진: 최정규, 정민용.
서울 : 웅진씽크빅, 2008.
197 p. : 천연색삽화, 천연색지도 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
(대역) 화랑세기 : 신라인 그들의 이야기 / 김대문 저 ; 이종욱 역주해 .
서울 : 소나무, 2005 .
494 p. ; 24 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
(사진과 함께 읽는)삼국유사 / 일연 저 ; 리상호 옮김 ; 조운찬 교열 ; 강운구 사진 .
서울 : 까치글방,Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)