Dòng Nội dung
1
"Teachers and students attitudes towards teacher and peer feedback in writing classes" / Nguyễn Thị Lan Quỳnh; Nguyễn Thái Hà supervisor.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2012.
68 p. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
2
¿A que no sabes­?. Clave / Lourdes Miquel López, Neus Sans Baulenas.
Madrid : Edi-6, 1987.
53 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
A fondo : curso de Español lengua extranjera : nivel avanzado / María Luisa Coronado González; Alejandro R Zarzalejos Alonso; Javier García Gonzáles.
Alcobendas (Madrid) : Sociedad General Española de Librería, 2003.
271 p. : ill. (chiefly col.) ; 29 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
A practical guide to assessing English laugage learners / Christine A. Coombe , Keith S. Folse , Nancy J. Hubley.
Ann Arbor, Mich. : University of Michigan , 2007.
xxx, 202 p. : ill. ; 26 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:7) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
A practical guide to cooperative learning / Robert E. Slavin.
Boston ; London : Allyn and Bacon, 1994.
vi, 98 p. : ill., forms; 28 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:67) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)