Dòng Nội dung
1
Chàng trai Harvard thua tại vạch xuất phát / Vu Trí Bác, Sử Thanh Tinh, Chu Dịch ; Hoàng Sơn dịch.
Hà Nội : Lao động, 2014.
523 tr. ; 21 cm.

Cuốn sách kể về hành trình trưởng thành của chàng trai Vu Trí Bác từ lưu ban cấp 1, đội sổ cấp 2, học trường không tên tuổi cấp 3 và học đại học cho đến khi mở được cánh cửa Harvad.
Đầu mục:1
2
Khi đã có chí, hướng nào đi cũng được / Ros Taylor ; Anh Tạ dịch.
Hà Nội : Nxb. Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông AZ Việt Nam, 2017.
260 tr. : hình vẽ, bảng ; 21 cm.

Tập hợp các công thức về sự thành công của ý chí với những phân tích, giải thích dễ hiểu để người đọc có thể dễ dàng áp dụng trong cuộc sống một cách hiệu quả: Bản chất của ý chí, mục tiêu và tầm nhìn, những thói quen mới, tư duy ý chí, ý chí và công việc.
Đầu mục:1
3
Kĩ năng lập kế hoạch hiệu quả / Shibamoto Hidenori ; Yoko dịch.
Hà Nội : Thế giới ; Công ty Văn hoá và Truyền thông 1980 Books, 2019.
263 tr. : bảng biểu, sơ đồ ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:4)
4
Nguyên tắc vàng của Nalpoleon Hill / Nalpoleon Hill ; Kaze dịch.
Hà Nội : Lao động ; Công ty TNHH Văn hóa và Truyền thông 1980 Books, 2017.
313 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:9)
5
做大事手段 / 司马林.
北京 : 当代世界出版社, 2004.
307tr. ; 23cm.


Đầu mục:1