Dòng Nội dung
1
(고객이 보고 있다) 일본의 상도 / 홍하상 지음.
서울 : 창해, 2009.
303 p. : 삽화, 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
(까다로운 사람을 내 편으로 만드는) 32가지 방법 / 로이 릴리 지음 ; 한정희 옮김.
서울 : 한국물가정보, 2010.
230 p. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
(성공으로 가는 베이스 캠프) 생존력 = Survival power / 조용상 지음.
서울 : 나무한그루, 2009.
319 p. ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
(史記) 사기의 인간경영법 : 천하를 얻으려면 사람의 마음을 먼저 구하라! / 김영수 지음.
파주 : 김영사, 2007.
500 p. : 삽화(일부천연색), 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
100 điều nên làm nên tránh trong kinh doanh / Thương Mưu Tử ; Tạ Ngọc Ái dịch.
Hà Nội : Nxb. Hồng Đức ; Công ty sách Panda, 2016.
443 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:2) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)