Dòng Nội dung
1
25 English tests for C level : 25 bài trắc nghiệm Anh - Văn cấp độ C / Trần Văn Diệm.
Tp.Hồ Chí Minh : Trẻ, 1998.
288 p. ; 21 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:157)
2
3
5000 câu trắc nghiệm tiếng Anh / Nguyễn Hữu Dự,Bạch Thanh Minh,Trần Thiên Kim,Phạm Định Bình Nguyên.
Đồng Nai : Đồng Nai, 2001.
501 p. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:403)
4
Bài tập điền từ tiếng Anh / Xuân Bá.
Hà Nội : Thế Giới, 2000.
149 p. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:153)
5
Bài tập luyện thi viết tiếng Anh = Writing / Nguyễn Thái Hoà.
Hà Nội : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001.
186 p. ; 20 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:78)