Dòng Nội dung
1
12 Méthodes de communication écrite et orale / Michelle Fayet, Jean-Denis Commeignes.
Paris : Dunod, 2013.
239 p.; 22 cm.


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
202 useful exercises for IELTS / Garry Adams, Terry Peck.
Australia : Adams & Austen press, 2001.
128 p. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
202 useful exercises for IELTS / Garry Adams, Terry Peck; Nguyễn Tuấn Hùng.

130p ; 30cm +2CD.


Đầu mục:4 (Lượt lưu thông:37) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
202 useful exercises for IELTS Garry Adams, Terry Peck.

1sound cassette.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
300 bài tập phong cách học Tiếng Việt : có giải đáp / Đinh Trọng Lạc.
Hà Nội : Giáo dục, 1999.
364 tr. ; 21 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:93) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)