Dòng Nội dung
1
100 kỳ quan thế giới / Hoàng Anh biên dịch.
Tp.Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ, 2001.
235 tr. ; 26 cm.2
36 kiến trúc Hà Nội / Quốc Văn tuyển chọn, b.s.
Hà Nội : Thanh niên, 2010
138tr. ; 21cm.

Giới thiệu về lịch sử, đặc điểm của các công trình kiến trúc tiêu biểu của Hà Nội: Văn Miếu - Quốc Tử Giám, Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, Cột cờ Hà Nội...

3
A arquitetura religiosa barroca no Brasil / Germain Bazin.
Rio de Janeiro, RJ .: Editora Record, 1983.
400 p ; 28 cm.4
5
A history of Western architecture /David Watkin.
London : Laurence King Publishing, 2000.
704 p ; 24 cm

Surveying Western architecture from its classical origins, Watkin aims to show architectural history as a living continuity rather than a museum of neatly labelled styles. This edition carries a completely revised and updated final chapter covering developments over the last five years.