Dòng Nội dung
1
2
Le comportement du consommateur / Joël Brée.
Malakoff : Dunod, 2017
126 p. : ill. ; 18 cm
3
4
Marketing management / Philip Kotler, Kevin Lane Keller.
Upper Saddle River, N.J. : Prentice Hall, 2012
xxii, 657, [127] p. : ill. ; 29 cm.

Marketing Management is the gold standard marketing text because its content and organization consistently reflect the latest changes in today’s marketing theory and practice. Remaining true to its gold-standard status, the fourteenth edition includes an overhaul of new material and updated information, and now is available with mymarketinglab–Pearson’s online tutorial and assessment platform.

5
Marketing truyền miệng : Cách nhanh nhất để thuyết phục người dùng biết về sản phẩm của bạn / Andy Sernovitz ; Nguyễn Linh Giang dịch
Hà Nội : Lao động Xã hội ; Công ty Sách Alpha, 2019
300tr. ; 21cm.

Hướng dẫn cách xây dựng một đội ngũ khách hàng trung thành, cuồng nhiệt; cách sử dụng marketing truyền miệng để không ngừng gia tăng lợi nhuận, giảm chi phí marketing và làm cho khách hàng hài lòng