Dòng Nội dung
1
44 công thức luyện nói tiếng Anh chuẩn mực / Nguyễn Hữu Dự.
Đồng Nai : Đồng Nai, 1999.
150 p. ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:169)
2
A case for English : language activation for intermediate and more advanced students : Student's book / Diana Hicks, ...
Cambridge : Cambridge University Press, 1979.
viii,80p. : ill., 1form,maps ; 25 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:2)
3
4
A grammar of speech / David Brazil.
Oxford : Oxford University Press, 1995.
xvi, 264 p. : ill. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:19)
5
Academically speaking / Janet L. Kayfetz , Randy L. Stice.
Belmont, Calif. : Wadsworth Pub. Co , 1987.
xviii, 142 p. ; 24 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:9)