Dòng Nội dung
1
Bàn về tình hình giảng dạy văn học Nhật bản tại Việt Nam / Hoàng Liên. // Tạp chí khoa học ngoại ngữ số 53 (Tháng 12/2017)

tr. 103-144

Quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản đang phát triển toàn diện. Hai nước đã trở thành đối tác chiến lược của nhau. Những năm gần đây, mối quan hệ này có tác động lớn đến nhu cầu về nguồn nhân lực tiếng Nhật. Vì vậy, việc giảng dạy và nghiên cứu văn hóa ngôn ngữ Nhật ngày càng được chú trọng, trong đó có việc giảng dạy văn học Nhật Bản. Trong bài viết này, tác giả khái quát về tình hình giảng dạy văn học Nhật Bản tại Việt Nam, về chương trình đạo tạo, sách giáo khoa, giáo trình, nội dung giảng dạy ở bậc phổ thông trung học và ở bậc đại học từ đó nêu lên một số đề xuất, giải pháp. Bài viết cũng mong muốn giới thiệu tới độc giả cái nhìn và cách tiếp cận sâu hơn với nội dung giảng dạy môn văn học Nhật Bản trong chương trình đào tạo cử nhân ngôn ngữ Nhật tại Trường Đại học Hà Nội và một số kết quả đánh giá của sinh viên về môn học này.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
Chương trình ngôn ngữ sư phạm tiếng Anh" từ góc nhìn lí luận và thực tiễn / Tôn Nữ Mỹ Nhật. // Ngôn ngữ và đời sống 2015, Số 6 (236).
2015
31-35 tr.

"Classroom language" or" Teach English through english" is one of the central concerns in teaching English as a foreign laguage. Accordingly, "English for teaching" was introduced to 838 senior teachers of English in Vietnam in late 2014 as one component of The National Foreign Language Shceme 2020. In this article, we first address the theoretical ground of classroom discourse; then, based on the results of the quantitative and qualitative analyses, the paper comments on the "what" and "how" of this program. The final part presents our suggestions on how to implement this intiative across the provinces/ cities in the near future.
Đầu mục:0 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
"Teachers and students attitudes towards teacher and peer feedback in writing classes" / Nguyễn Thị Lan Quỳnh; Nguyễn Thái Hà supervisor.
Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2012.
68 p. ; 30 cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:1 (Lượt truy cập:2)
4
¡Al ataque, mis plumillas! : actividades para imaginar y escribir / Fernando Pozo Gutiérrez, Sebastián Rodríguez Martín, Fernando Manzanares Salcedo.
Archidona (Málaga) : Aljibe, 2003
152 p. ; 24 cm


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
¡Bien dicho! : ejercicios de expresión oral / Raquel Pinilla; Rosana Acquaroni Muñoz.
Alcobendas (Madrid) : Sociedad General Española de Librería, 2005.
101 S + 1 CD


Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)