Dòng Nội dung
1
만일 내가 인생을 다시 산다면 : 잠언 시집 / 김하 엮음.
서울 :, 토파즈,
175 p. : 천연색삽화 ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:3) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
2
아버지도 천재는 아니었다 / 김상운.
Korea : Myongjin Chulpansa, 2009.
284 p


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
3
(2003년도 제17회)소월시문학상 작품집 / 이문재 외지음.
서울 : 문학사상사, 2002
222p. : 초상화 ; 21cm.


Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
4
(2006 현장비평가가 뽑은 올해의) 좋은소설 / 지은이: 구효서 외.
서울 : 현대문학, 2006.
350 p. : 초상 ; 23 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
5
(2007년도 제21회) 소월시문학상 작품집 / 지은이: 문태준 외.
서울 : 문학사상사, 2006.
191 p. : 초상 ; 21 cm.


Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)