Duyệt theo bộ sưu tập Tất cả (Có bản cứng)
Mic
25-02-2021
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:1) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Điều khiển màn chiếu
24-02-2021
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Điều khiển máy chiếu
24-02-2021
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:5) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Dây tín hiệu âm thanh
24-02-2021
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:4) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Bộ chuyển đổi tín hiệu
24-02-2021
Đầu mục:100 (Lượt lưu thông:9) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Máy trợ giảng
24-02-2021
Đầu mục:10 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Đài
24-02-2021
Đầu mục:200 (Lượt lưu thông:6) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Traité de phonétique francaise : Cours théorique / N. Chigarevskaia
24-02-2021
Đầu mục:1 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Bộ thiết bị
23-02-2021
Đầu mục:150 (Lượt lưu thông:12) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tục chơi diều trong phát triển cộng đồng ở Đồng bằng Bắc Bộ / Đặng Thị Phương Anh
18-02-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Viết trong lửa đạn / Cao Kim
18-02-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Tên phố Hà Nội từ cuối thế kỷ XIX đến nay / Phùng Thị Thanh Lâm
18-02-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Chị Minh Khai : Truyện kí / Nguyệt Tú
18-02-2021
Đầu mục:3 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
L'italiano nel Turismo I : Corso de laurea in Lingua Italiana Indirizzo Turismo / Phạm Nữ Vân Anh, Hoàng Hồng Thúy
18-02-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)
Kỷ yếu hội thảo khoa học sinh viên khoa tiếng Trung Quốc / Khoa tiếng Trung Quốc - Trường Đại học Hà Nội
18-02-2021
Đầu mục:2 (Lượt lưu thông:0) Tài liệu số:0 (Lượt truy cập:0)