DDC 813
Tác giả CN Thompson, Heather McAfee McCune.
Nhan đề A daughter s journey Birth to marriage : the story of Evelyn Becker McCune, Arthur L. Becker, her father and George McAfee McCune, her husband / Heather McAfee McCune Thompson, Darlene McAfee Blackwood.
Thông tin xuất bản [S.l.] : [s.n.], 2006.
Mô tả vật lý 165 p. : ill. ; 21 cm.
Thuật ngữ chủ đề Văn học Mỹ-Truyện ngắn
Từ khóa tự do Văn học Mỹ.
Từ khóa tự do Truyện ngắn.
Tác giả(bs) CN Blackwood, Darlene McAfee .
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(1): 000038503
000 00000cam a2200000 a 4500
00113349
0021
00422030
005201902220937
008081202s2006 xxu eng
0091 0
039|a20190222093748|btult|c20190222093600|dtult|y20081202000000|zkhiembt
0410 |aeng
044|axxu
08204|a813|bDAU
090|a813|bDAU
1001 |aThompson, Heather McAfee McCune.
24512|aA daughter s journey Birth to marriage :|bthe story of Evelyn Becker McCune, Arthur L. Becker, her father and George McAfee McCune, her husband /|cHeather McAfee McCune Thompson, Darlene McAfee Blackwood.
260|a[S.l.] : |b[s.n.],|c2006.
300|a165 p. :|bill. ;|c21 cm.
65014|aVăn học Mỹ|xTruyện ngắn
6530 |aVăn học Mỹ.
6530 |aTruyện ngắn.
7001 |aBlackwood, Darlene McAfee .
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(1): 000038503
890|a1|b23|c0|d0
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000038503 TK_Tiếng Anh 813 DAU Sách 1

Không có liên kết tài liệu số nào