DDC 428.24
Tác giả CN Ur, Penny.
Nhan đề Discussions that work : task-centred fluency practice / Penny Ur.
Thông tin xuất bản Cambridge ;New York : Cambridge University Press, 1981.
Mô tả vật lý vi, 122 p. : ill. ; 23 cm.
Phụ chú Bibliography: p. 119-121.
Phụ chú Bộ sưu tầm Nguyễn Xuân Vang.
Phụ chú Includes index.
Thuật ngữ chủ đề Discussion.
Thuật ngữ chủ đề English language-Study and teaching-Foreign speakers.
Thuật ngữ chủ đề English language-Spoken English.
Thuật ngữ chủ đề Tiếng Anh-Kĩ năng nói-Nghiên cứu và giảng dạy-TVĐHHN.
Từ khóa tự do Tiếng Anh.
Từ khóa tự do Giáo trình.
Từ khóa tự do Kĩ năng nói.
Địa chỉ 100TK_Tiếng Anh(8): 000037884, 000061057, 000061091, 000096352-5, 000097059
Tệp tin điện tử http://www.loc.gov/catdir/toc/cam025/80042199.html
000 00000cam a2200000 a 4500
001148
0021
004149
005201902181001
008031210s1981 enk eng
0091 0
020|a0521281695
035##|a7984396
039|a20190218100102|bhuett|c20031210000000|dhueltt|y20031210000000|zsvtt
0410 |aeng
044|aenk
08204|a428.24|bURP
090|a428.24|bURP
1001 |aUr, Penny.
24510|aDiscussions that work :|btask-centred fluency practice /|cPenny Ur.
260|aCambridge ;|aNew York :|bCambridge University Press,|c1981.
300|avi, 122 p. :|bill. ;|c23 cm.
500|aBibliography: p. 119-121.
500|aBộ sưu tầm Nguyễn Xuân Vang.
500|aIncludes index.
65000|aDiscussion.
65010|aEnglish language|xStudy and teaching|xForeign speakers.
65010|aEnglish language|xSpoken English.
65017|aTiếng Anh|xKĩ năng nói|xNghiên cứu và giảng dạy|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aKĩ năng nói.
852|a100|bTK_Tiếng Anh|j(8): 000037884, 000061057, 000061091, 000096352-5, 000097059
85641|3Table of contents|uhttp://www.loc.gov/catdir/toc/cam025/80042199.html
890|a8|b15
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000096353 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 6
2 000096354 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 7
3 000096355 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 8
4 000097059 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 9
5 000037884 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 2
6 000061057 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 3
7 000061091 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Báo, tạp chí 4
8 000096352 TK_Tiếng Anh 428.24 URP Sách 5

Không có liên kết tài liệu số nào