• Luận văn
  • 428.1 PHP
    A case study on exploring the vocabulary development through extensive reading practice without formal instructions /
Ký hiệu xếp giá 428.1 PHP
Tác giả CN Phạm, Thị Vân Phương.
Nhan đề A case study on exploring the vocabulary development through extensive reading practice without formal instructions /Phạm Thị Vân Phương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2008.
Mô tả vật lý 93p. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp học tập
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng.
Thuật ngữ không kiểm soát Vocabulary.
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(2): 000037510, 000037512
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30702(1): 000037511
000 00000cam a2200000 a 4500
0011607
0027
0041690
008080424s2008 vm| eng
0091 0
035##|a1083193787
039|a20080424000000|btult|y20080424000000|zhoabt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.1|bPHP
090|a428.1|bPHP
1000 |aPhạm, Thị Vân Phương.
24512|aA case study on exploring the vocabulary development through extensive reading practice without formal instructions /|cPhạm Thị Vân Phương.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2008.
300|a93p. ;|c30cm.
653|aTiếng Anh
653|aPhương pháp học tập
653|aTừ vựng.
653|aVocabulary.
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(2): 000037510, 000037512
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30702|j(1): 000037511
890|a3|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000037510 NCKH_Luận văn LV-AN 428.1 PHP Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000037511 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.1 PHP Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ
3 000037512 NCKH_Luận văn LV-AN 428.1 PHP Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện