• Luận văn
  • 428.0071 YTA
    Improving teaching English pronunciation in teaching the English language for Êđê students at TayNguyen university/
Ký hiệu xếp giá 428.0071 YTA
Tác giả CN Y Tru Alio
Nhan đề Improving teaching English pronunciation in teaching the English language for Êđê students at TayNguyen university/Y Tru Alio; Phạm Minh Cường supervisor
Thông tin xuất bản Hà Nội: Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2000.
Mô tả vật lý 106tr. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát English pronunciation
Thuật ngữ không kiểm soát English
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Từ vựng
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ âm
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(3): 000028826, 000029127, 000029187
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000028708
000 00000cam a2200000 a 4500
00116816
0027
00425926
005201808151528
008060419s2000 vm| eng
0091 0
035##|a1083196833
039|a20180815152826|btult|c20180815085854|dhoabt|y20060419000000|zthuynt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bYTA
090|a428.0071|bYTA
1000 |aY Tru Alio
24510|aImproving teaching English pronunciation in teaching the English language for Êđê students at TayNguyen university/|cY Tru Alio; Phạm Minh Cường supervisor
260|aHà Nội:|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2000.
300|a106tr. ;|c30cm.
504|aIncludes bibliography and appendices
653 |aEnglish pronunciation
653|aEnglish
653|aTiếng Anh
653|aTừ vựng
653|aGiảng dạy tiếng Anh
653|aNgữ âm
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(3): 000028826, 000029127, 000029187
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000028708
890|a4|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000028708 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 YTA Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000028826 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 YTA Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000029127 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 YTA Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000029187 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 YTA Luận văn 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện