• Luận văn
  • 428.40071 VUN
    A proposed ESP reading syllabus for the third - year students at Hanoi medical university /
Ký hiệu xếp giá 428.40071 VUN
Tác giả CN Vũ, Thị Ninh.
Nhan đề A proposed ESP reading syllabus for the third - year students at Hanoi medical university /Vũ Thị Ninh.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2002.
Mô tả vật lý 91tr. ; 30cm.
Đề mục chủ đề English language study-reading
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng đọc
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(2): 000028900, 000029164
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000028897
000 00000cam a2200000 a 4500
00116817
0027
00425927
005201809260837
008060419s2002 vm| eng
0091 0
035##|a1083191904
039|a20180926083754|btult|c20180807161718|dtult|y20060419000000|zthuynt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.40071|bVUN
090|a428.40071|bVUN
1000 |aVũ, Thị Ninh.
24512|aA proposed ESP reading syllabus for the third - year students at Hanoi medical university /|cVũ Thị Ninh.
260|aHà Nội :|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2002.
300|a91tr. ;|c30cm.
650|aEnglish language study|xreading
653|aKĩ năng đọc
653|aTiếng Anh
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aGiáo trình
653|aGiảng dạy
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(2): 000028900, 000029164
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000028897
890|a3|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Vị trí đầu mục Giá sách Ký hiệu PL/XG Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000028897 NCKH_Nội sinh 428.40071 VUN Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000028900 NCKH_Luận văn LV-AN 428.40071 VUN Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000029164 NCKH_Luận văn LV-AN 428.40071 VUN Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện