• Luận văn
  • 428.0071 HOD
    Improving the current implementation of group work activities in speaking class of the first year English major students at Thang Long university/
Ký hiệu xếp giá 428.0071 HOD
Tác giả CN Hoàng, Thị Thu Dung.
Nhan đề Improving the current implementation of group work activities in speaking class of the first year English major students at Thang Long university/Hoàng Thị Thu Dung ; Nguyễn Kim Loan supervisor.
Thông tin xuất bản Hà Nội: Đại học ngoại ngữ Hà Nội, 2004.
Mô tả vật lý 90tr. ; 30cm.
Thuật ngữ không kiểm soát Speaking skill
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh
Thuật ngữ không kiểm soát Phương pháp giảng dạy
Thuật ngữ không kiểm soát Kĩ năng nói
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn302001(4): 000028842, 000029761, 000066111, 000066148
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000029004
000 00000cam a2200000 a 4500
00117434
0027
00426591
005202002141519
008060422s2004 vm| eng
0091 0
035##|a1083166615
039|a20200214151933|bmaipt|c20180918094108|dhuongnt|y20060422000000|zhoabt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bHOD
090|a428.0071|bHOD
1000 |aHoàng, Thị Thu Dung.
24510|aImproving the current implementation of group work activities in speaking class of the first year English major students at Thang Long university/|cHoàng Thị Thu Dung ; Nguyễn Kim Loan supervisor.
260|aHà Nội:|bĐại học ngoại ngữ Hà Nội,|c2004.
300|a90tr. ;|c30cm.
653|aSpeaking skill
653|aTiếng Anh
653|aPhương pháp giảng dạy
653|aKĩ năng nói
653|aGiảng dạy
852|a300|bNCKH_Luận văn|c302001|j(4): 000028842, 000029761, 000066111, 000066148
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000029004
890|a5|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000029004 NCKH_Nội sinh Luận văn 428.0071 HOD Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000029761 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 HOD Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000066111 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 HOD Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
4 000066148 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 HOD Luận văn 4 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
5 000028842 NCKH_Luận văn LV-AN 428.0071 HOD Luận văn 5 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện