• Luận văn
  • 428.0071 NGH
    An evaluation of the teaching material "Basic English I " for non - English major students at Bac Giang teachers training college :
Ký hiệu xếp giá 428.0071 NGH
Tác giả CN Ngô, Thị Thu Hương.
Nhan đề An evaluation of the teaching material "Basic English I " for non - English major students at Bac Giang teachers training college :Submitted in partial fulfillment of requirements of the degree of master in tesol /Ngô Thị Thu Hương.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2007.
Mô tả vật lý 125 p. ; 30 cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Giảng dạy-Đánh giá-Luận văn-TVĐHHN
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Thiết kế bài giảng-Luận văn-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Đánh giá giáo trình
Thuật ngữ không kiểm soát English teaching.
Thuật ngữ không kiểm soát Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(2): 000034908-9
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000034910
000 00000cam a2200000 a 4500
00120175
0027
00429732
008070905s2007 vm| eng
0091 0
035##|a1083167244
039|a20070905000000|bhangctt|y20070905000000|zanhpt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bNGH
090|a428.0071|bNGH
1000 |aNgô, Thị Thu Hương.
24513|aAn evaluation of the teaching material "Basic English I " for non - English major students at Bac Giang teachers training college :|bSubmitted in partial fulfillment of requirements of the degree of master in tesol /|cNgô Thị Thu Hương.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2007.
300|a125 p. ;|c30 cm.
65017|aTiếng Anh|xGiảng dạy|xĐánh giá|vLuận văn|2TVĐHHN
65017|aTiếng Anh|xThiết kế bài giảng|vLuận văn|2TVĐHHN
6530 |aĐánh giá giáo trình
6530 |aEnglish teaching.
6530 |aGiảng dạy
6557|aTiếng Anh|xGiảng dạy|xĐánh giá|xLuận văn|xKhoa sau đại học|2TVĐHHN
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(2): 000034908-9
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000034910
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000034908 NCKH_Luận văn Ngôn ngữ Anh 428.0071 NGH Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000034909 NCKH_Luận văn Ngôn ngữ Anh 428.0071 NGH Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000034910 NCKH_Nội sinh 428.0071 NGH Luận văn 3 Tài liệu không phục vụ
Comment