Ký hiệu xếp giá 495.9225 DIB
Tác giả CN Diệp, Quang Ban
Nhan đề Ngữ pháp tiếng Việt : đã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm . Tập 1 / Diệp Quang Ban chủ biên, Hoàng Văn Thung.
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 12.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Giáo dục , 2010.
Mô tả vật lý 191tr. ; 21cm.
Đề mục chủ đề Tiếng Việt-Ngữ pháp-TVĐHHN
Thuật ngữ không kiểm soát Ngữ pháp.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Việt.
Tác giả(bs) CN Hoàng, Văn Thung
Địa chỉ 100TK_Tiếng Việt(5): 000063113-6, 000063431
Địa chỉ 200K. Ngữ văn Việt Nam(2): 000063118, 000063429
Địa chỉ 200K. Việt Nam học(2): 000063117, 000063430
000 00000cam a2200000 a 4500
00122937
0021
00432694
005201901080948
008111129s2010 vm| vie
0091 0
035##|a1083191159
039|a20190108094812|btult|c20190108081704|danhpt|y20111129103832|zanhpt
0410 |avie
044|avm
08204|a495.9225|bDIB
090|a495.9225|bDIB
1000 |aDiệp, Quang Ban
24510|aNgữ pháp tiếng Việt :|bđã được Hội đồng thẩm định sách của Bộ Giáo dục và Đào tạo giới thiệu làm sách dùng chung cho các trường Đại học Sư phạm .|nTập 1 /|cDiệp Quang Ban chủ biên, Hoàng Văn Thung.
250|aTái bản lần thứ 12.
260|aHà Nội :|bGiáo dục ,|c2010.
300|a191tr. ;|c21cm.
65017|aTiếng Việt|xNgữ pháp|2TVĐHHN
6530 |aNgữ pháp.
6530 |aTiếng Việt.
7000 |aHoàng, Văn Thung
852|a100|bTK_Tiếng Việt|j(5): 000063113-6, 000063431
852|a200|bK. Ngữ văn Việt Nam|j(2): 000063118, 000063429
852|a200|bK. Việt Nam học|j(2): 000063117, 000063430
890|a9|b61|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000063113 TK_Tiếng Việt 495.9225 DIB Sách 1
2 000063114 TK_Tiếng Việt 495.9225 DIB Giáo trình 2 Hạn trả:19-08-2019
3 000063115 TK_Tiếng Việt 495.9225 DIB Giáo trình 3
4 000063116 TK_Tiếng Việt 495.9225 DIB Giáo trình 4
5 000063117 K. Việt Nam học 495.9225 DIB Sách 5
6 000063118 K. Ngữ văn Việt Nam 495.9225 DIB Sách 6
7 000063429 K. Ngữ văn Việt Nam 495.9225 DIB Sách 7
8 000063430 K. Việt Nam học 495.9225 DIB Sách 8
9 000063431 TK_Tiếng Việt 495.9225 DIB Giáo trình 9
Comment