DDC 495.6802
Tác giả CN Vũ, Thúy Nga.
Nhan đề Giảng dạy dịch viết 1 Nhật - Việt học phần 6 : Sách giáo viên / Vũ Thúy Nga, Dương Thị Hoa.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2011.
Mô tả vật lý 76tr.; 30cm.
Từ khóa tự do Dịch thuật
Từ khóa tự do Sách giáo viên
Từ khóa tự do Dịch viết
Từ khóa tự do Tiếng Nhật Bản
Từ khóa tự do Giảng dạy
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh30705(1): 000063255
000 00000nam a2200000 a 4500
00123402
0021
00433274
005201808101412
008120215s2011 vm| jpn
0091 0
039|a20180810141255|bhuett|c20180810141157|dhuett|y20120215100843|ztult
0410|ajpn|avie
044|avm
08204|a495.6802|bVUN
090|a495.6802|bVUN
1000 |aVũ, Thúy Nga.
24510|aGiảng dạy dịch viết 1 Nhật - Việt học phần 6 :|bSách giáo viên /|cVũ Thúy Nga, Dương Thị Hoa.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2011.
300|a76tr.;|c30cm.
653|aDịch thuật
653|aSách giáo viên
653|aDịch viết
653|aTiếng Nhật Bản
653|aGiảng dạy
852|a300|bNCKH_Nội sinh|c30705|j(1): 000063255
890|a1|c1|b0|d2
Dòng Mã vạch Kho lưu Giá/kệ Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000063255 NCKH_Nội sinh Giáo trình 495.6802 VUN Giáo trình 1 Tài liệu không phục vụ