• Luận văn
  • 428.0071 PHA
    An evaluation of the textbook "New Headway-pre-intermediate" for the second-year students at Hanoi University of Industry :
Ký hiệu xếp giá 428.0071 PHA
Tác giả CN Phạm, Nguyệt Anh.
Nhan đề An evaluation of the textbook "New Headway-pre-intermediate" for the second-year students at Hanoi University of Industry :submitted in partial fulfillment of requirements of the degree of Master in TESOL /Phạm Nguyệt Anh ; Nguyễn Trà My supervisor.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Đại học Hà Nội, 2011.
Mô tả vật lý 103 p. ; 30 cm.
Phụ chú Luận văn thạc sĩ.
Đề mục chủ đề Tiếng Anh-Chương trình giảng dạy-Giáo trình-TVĐHHN.
Thuật ngữ không kiểm soát Tiếng Anh.
Thuật ngữ không kiểm soát Giáo trình.
Thuật ngữ không kiểm soát Chương trình giảng dạy.
Thuật ngữ không kiểm soát Đánh giá tài liệu.
Tác giả(bs) CN Nguyễn, Trà My
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(2): 000066236, 000066293
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000065312
000 00000cam a2200000 a 4500
00123535
0027
00433412
008120225s2011 vm| eng
0091 0
035##|a1083168000
039|a20120225160722|bhuongnt|y20120225160722|ztult
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.0071|bPHA
090|a428.0071|bPHA
1000 |aPhạm, Nguyệt Anh.
24510|a An evaluation of the textbook "New Headway-pre-intermediate" for the second-year students at Hanoi University of Industry :|bsubmitted in partial fulfillment of requirements of the degree of Master in TESOL /|cPhạm Nguyệt Anh ; Nguyễn Trà My supervisor.
260|aHà Nội :|bĐại học Hà Nội,|c2011.
300|a103 p. ;|c30 cm.
500|aLuận văn thạc sĩ.
65017|aTiếng Anh|xChương trình giảng dạy|vGiáo trình|2TVĐHHN.
6530 |aTiếng Anh.
6530 |aGiáo trình.
6530 |aChương trình giảng dạy.
6530 |aĐánh giá tài liệu.
7000 |aNguyễn, Trà My|esupervisor.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(2): 000066236, 000066293
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000065312
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000065312 NCKH_Nội sinh 428.0071 PHA Luận văn 1 Tài liệu không phục vụ
2 000066236 NCKH_Luận văn 428.0071 PHA Luận văn 2 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
3 000066293 NCKH_Luận văn 428.0071 PHA Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment