• Luận văn
  • 428.3 PHL
    An investigation into upper secondary school teachers attitudes towards communicative language teaching in Dong Thap province/
Ký hiệu xếp giá 428.3 PHL
Tác giả CN Phan, Thị Tường Linh.
Nhan đề An investigation into upper secondary school teachers attitudes towards communicative language teaching in Dong Thap province/Phan Thị Tường Linh ; Lê Văn Cảnh supervisor.
Thông tin xuất bản Hà Nội : Trường Đại học Hà Nội, 2010.
Mô tả vật lý 95 tr.; 30 cm.
Phụ chú Submitted in partial fulfilment of requirement of the degree of master in TESOL
Đề mục chủ đề Giảng dạy-Kĩ năng giao tiếp-Tiếng Anh-TVĐHHN.
Tác giả(bs) CN Lê, Văn Cảnh
Địa chỉ 300NCKH_Luận văn(2): 000072535, 000072537
Địa chỉ 300NCKH_Nội sinh(1): 000072536
000 00000cam a2200000 a 4500
00128326
0027
00438487
008130405s2010 vm| eng
0091 0
035##|a1083168223
039|a20130405145210|banhpt|y20130405145210|zsvtt
0410 |aeng
044|avm
08204|a428.3|bPHL
090|a428.3|bPHL
1000 |aPhan, Thị Tường Linh.
24513|aAn investigation into upper secondary school teachers attitudes towards communicative language teaching in Dong Thap province/|cPhan Thị Tường Linh ; Lê Văn Cảnh supervisor.
260|aHà Nội :|bTrường Đại học Hà Nội,|c2010.
300|a95 tr.;|c30 cm.
500|aSubmitted in partial fulfilment of requirement of the degree of master in TESOL
65017|aGiảng dạy|xKĩ năng giao tiếp|xTiếng Anh|2TVĐHHN.
7000 |aLê, Văn Cảnh|esupervisor.
852|a300|bNCKH_Luận văn|j(2): 000072535, 000072537
852|a300|bNCKH_Nội sinh|j(1): 000072536
890|a3|c1
Dòng Mã vạch Nơi lưu Ký hiệu xếp giá Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 000072535 NCKH_Luận văn 428.3 PHL Luận văn 1 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
2 000072536 NCKH_Nội sinh 428.3 PHL Luận văn 2 Tài liệu không phục vụ
3 000072537 NCKH_Luận văn 428.3 PHL Luận văn 3 Tài liệu chỉ đọc tại Thư viện
Comment